Projektismertető

Az önkormányzatok problámáit megismerve az ITTT elhatározta az Ipoly határfolyó térségünket érintő vízgyűjtő területén a közös árvízvédelmi stratégia és összehangolt cselekvési terv kidolgozását. A belvíz - árvízvédelmi stratégiai tervezési feladat lényegében azt jelenti, hogy a partnerek összehangolják az adott vízgyűjtő terület egyes vízépítési tevékenységeihez kapcsolódó terv-, és tanulmány készítési feladatokat. Az együttműködés a határ mindkét oldalán jóváhagyott és bevetésre kész terveket eredményez.

Az ITTT 2011. február 28-án pályázatot nyújtott be a 2010-es árvízi vészhelyzettel érintett Nyugat nógrádi települések ár- és belvízvédelmi tervezésére.

A projekt 8 hónapos futamidőre 95% támogatást nyert. A pályázat utófinanszírozású. A program a 2010-ben árvízi vészhelyzettel érintett települések bevetésre kész árvízvédelmi terveinek elkészítésére szól.

Legfontosabb eredménye az árvízi veszélyhelyzettel érintett települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A projekt eredményeként létrejövő tanulmány és engedélyezési tervdokumentáció kijelöli a jövőbeni fejlesztési irányokat. A beruházások tervezhetően és összehangoltan fognak történni. A tanulmány, meghatározva a legfontosabb beavatkozási pontokat, lehetőséget ad további fejlesztések kapcsolására. Mivel az egész területre vonatkozik, az egyes települések jövőbeni terveiket ehhez igazíva készíthetik el.

Projektünk eredményeit bekapcsoljuk az egész folyómederre illetve vízgyűjtő területre kidolgozott illetve kidolgozásra váró vízrendezési, vízgazdálkodási és vészhelyzeti tervekbe.

A programban a Feketevíz-patak, a Lókos-patak, valamint az Ipoly-folyó mentén lévő települések, 34 magyarországi és 10 szlovákiai település szerepel.

A kidolgozásnál a területen fekvő önkormányzatokon túl együttműködtünk a KDV KÖVIZIG-gel (állami), az Ipolymenti Vízgazdálkodási Társulattal (társulati) valamint az Ipoly Magyar-Szlovák Határvízi Bizottsággal (nemzetközi).

Mindhárom szervezet egyetért céljainkkal, szakmai segítségnyújtásával járul hozzá a projekt sikeres megvalósításához és biztosított együttműködéséről.

Fő partnerünk a szlovákiai Középső Ipoly-mente Regionális Fejlesztési Ügynökség. (RRA), honlapjuk az alábbi linken keresztül érhető el.

 

Regionálna rozvojová agentúra