Tárgy: Ajánlatkérés

Valamennyi Ajánlattevő
részére

Székhelyén

Tisztelt Ajánlattevők!

 

Az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló ORG EMP Coordination and Communication című, SKHU/1802/3.1/047 számú projekt keretében „Ipolyhídvég-Drégelypalánk közti híd, alapkőletétel rendezvény” vonatkozásában árajánlatot kér.

1. Árajánlat-kérés tárgya: Rendezvény technikai lebonyolítása
A rendezvény helyszíne: Drégelypalánk
A rendezvény ideje: 2022. március 25. 09:00 órától
Tervezett létszám: 100 fő
Ellátandó feladatok: a rendezvény technikai lebonyolítása a mellékelt műszaki leírás alapján

2. A szerződés meghatározása: rendezvény technikai lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződés.

3. A teljesítés határideje:
A teljesítés megkezdésének ideje: A megbízási szerződés aláírásának napja. (A szerződéskötés tervezett napja 2022. március 11.)
A teljesítés befejezésének határideje: 2022. március 25.

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Árajánlatkérő előleget nem biztosít. Összesen 1 db számla benyújtására van mód valamennyi feladat elvégzését, a teljesítésigazolás kiállítását és annak a Társulás elnöke általi elfogadását követően.
A fizetés az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás részére kiállított és elfogadott számla alapján 8 napon belül átutalással történik.
Az ajánlatadás és a számlák pénzneme: Forint

5. Az ajánlatok bírálati szempontja
Ajánlatkérő az azonos műszaki tartalom mellet, a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeg alapján választja ki a nyertes ajánlattevőt.

6. Az ajánlattételi határidő (az ajánlatok beérkezésének ideje): 2022. március 10. 16.00 óra

7. Az ajánlat benyújtásának módja és címe:

Az ajánlatot elektronikusan az ipoly.taj.tarsulas@gmail.com e-mail címre cégszerű aláírással ellátva, beszkennelve vagy postai úton vagy személyesen szíveskedjen számunkra megküldeni/eljuttatni a következő címre:

Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 18.

A borítékra szíveskedjen ráírni:
Árajánlat – „Ipolyhídvég-Drégelypalánk közti híd, alapkőletétel” – rendezvény

Fentiek alapján kérem, ajánlatát a mellékelt ajánlati nyilatkozaton szíveskedjen megtenni.

 

Balassagyarmat, 2022. március 07.

Medvácz Lajos
ITTT elnöke