Get the Flash Player to see this rotator.

Rendezvények

Művészetre Hívás Hétvégéje

Rendezvény leírása

Meghívó

Galéria


Rendezvény leírása

Az "Európai Civil kerekasztal" program célja a meglévő testvér-települési hálózat felpezsdítése, bővítése, új tartalommal való megtöltése. Az egy éves projekt koordinátora és lebonyolítója az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás. Az együttműködésbe 3 kört vontunk be, a meglévő és kiemelkedően működő helyi szervezeteinket, a közeli, de határon túli Szlovák térséget, illetve a távolabbi európai kapcsolatokat.

Művészetre Hívás hétvégéje
A Sugárkankalin Turisztikai Egyesület koordinálásával került megrendezésre a Művészetre Hívás Hétvégéje. Ebben a néhány napban az egyesület mind a 11 településén a művészetekhez kapcsolódó tevékenységek mutatkoztak be. Színes programokból lehetett választani: Dejtáron például Művészeti vetélkedő, Drégelypalánkon rendhagyó irodalomóra és előadások, Honton alkotóházi tevékenység, Nagyorosziban néptáncgála, koncertek, Patakon a helyi hagyományőrző csoport fellépése, Pusztaberkiben fiatal tehetségek bemutatkozója, Érsekvadkerten kézműves foglalkozás, Ipolyvecén kiállítás-megnyitó..
Rendkívül jó népszerűsítési lehetősége ez a Sugárkankalin Turisztikai Egyesületnek, hiszen valamennyi alkotójuk, kézművesük, néptánc-és népdalcsoportjuk, helyi kulturális értékük, egyedi készítményeik helyet, időt és teret kaptak a bemutatkozásra. Ebbe a forgatagba csöppent bele az olasz partner a PRO LOCO TÁRSULÁS - COLLI BERICI - BASSO VICENTINO szervezete, akik szinte "fürödtek" az egyszerű, közvetlen, értékekkel és egyediségekkel teli magyar vendégszeretetben.
A két szervezet együttműködése tökéletes választás volt a projektben, hiszen mindkettő tevékenységi köre a falusi turizmus, a rendezvényszervezés, az egyesületi formában való működés segítése, a helyi termékek és alkotók pártolása. A két partnerszervezet számára projekt során többször nyílt lehetőség találkozásra és tapasztalatcserére.

Description of the programs

The purpose of the European Civil Roundtable is to enlarge and fill the existing settlement-twinning network with content. The coordinator and implementator of this project is Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás. We have involved 3 groups into the cooperation: our existing and outstandingly working local organisations; the nearby Slovakian region beyond the frontier and more distant European connections.

Weekend of Calling for Art
Weekend of Calling for Art was organised by Sugárkankalin Tourist Association. During these few days each of the 11 settlements of the association presented their artistic work and activities. You could choose from colourful programs: Art quiz in Dejtár; Unconventional literature Lesson in Drégelypalánk, Art House in Hont, Folk dance gala and concerts in Nagyoroszi; Local Traditional groups in Patak; The Introduction of young talented people in Pusztaberki; Introduction of craftsmen in Érsekvadkert; Exhibition Opening in Ipolyvece. This was an extremely good opportunity for Sugárkankalin Tourist Association, because all of their artists, creators, folk dance and folk-song group, local cultural values, individual product were given time and place for introduction. Our Italian partner - PRO LOCO Organisation - Colli Berici-Basso Vicentiono dropped into this whirling and they simply "bathed" in the simple, direct, values and individuality characterizing Hungarian hospitality. The cooperation of these two organisations was a perfect choice in the project because both of them deal with village tourism, program-organisation, helping work in association, advocating local goods and creators. These two partner-organisation had the opportunity to meet and exchange experience several time.


Meghívó


Galéria